šŸ“ Maandagavond Special bij TTV Nordic! šŸ“
Beleef tafeltennisplezier van 20.30 tot 21.30 uur. Voor slechts ā‚¬5 heb je een tafel voor 2! Batjes inbegrepen. Vergeet niet te reserveren.
šŸ“ž Bel 0511453059 of šŸ“§ mail naar info@ttvnordic.nl

Privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring van ttv Nordic, gevestigd te Kollum, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40004961, hierna te noemen: `de Vereniging`.

Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in dit statement voor u uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft. Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van dit statement, stel uw vraag dan gerust per e-mail aan:

nordic@nttbnoord.nl

In onderstaande tabel kunt u snel en eenvoudig terugvinden met welk doel we welke persoonsgegevens van u verzamelen, hoelang wij deze bewaren en wie deze persoonsgegevens eventueel van ons ontvangen.

DoelWelke persoonsgevensGrondslagBewaartermijnOntvangers
Het uitvoeren van de lidmaatschapsovereen-komst.Voornaam Achternaam Adres Geboortedatum Telefoonnummer E-mail adres Wel/niet doorgeven e-mail adres aan NTTB  Uitvoering van de overeenkomstGedurende de looptijd van de overeenkomst.NVT
AdministratieVoornaam Achternaam Adres Geboortedatum Telefoonnummer E-mail adres    Uitvoering van de overeenkomstGedurende de looptijd van de overeenkomst en tot 2 jaar daarna, daarna alleen in de financiĆ«le administratie voor 7 jaar.Penningmeester
Het verrichten van aankopenBedrijfsnaam Adres Telefoonnummer E-mail adres  Uitvoering van de overeenkomstGedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiĆ«le administratie voor 7 jaar.Penningmeester
Versturen digitale berichten.Voornaam Achternaam E-mailadres  Uitvoering van de overeenkomst  Zolang als men aangemeld is.E-marketingtools
Versturen berichten van derden, zoals uitnodigingen voor toernooien.Voornaam Achternaam E-mailadres  ToestemmingZolang als men aangemeld is.Andere verenigingen
SponsoringBedrijfsnaam Adres Telefoonnummer E-mailadresUitvoering van de overeenkomstIn de financiĆ«le administratie voor 7 jaar  Penningmeester en bestuurslid algemene zaken  
Ter benadering na beĆ«indiging lidmaatschap. Bijvoorbeeld voor een reĆ¼nie of bijzondere gebeurtenis.Voornaam Achternaam Adres Telefoonnummer E-mail adres  ToestemmingZolang als de toestemming niet is ingetrokken.NVT

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

Zonder uw toestemming verstrekt de Vereniging uw persoonsgegevens alleen aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst die de Vereniging met u heeft, tenzij de Vereniging wettelijk verplicht is om uw persoonsgegevens te verstrekken aan deze derden. In de tabel in het begin van de privacyverklaring treft u een overzicht aan van de situaties waarin persoonsgegevens aan derden worden verstrekt.

Tafeltennisfotoā€™s

Tafeltennisfotoā€™s gemaakt tijdens competitie en toernooien, kunnen worden geplaatst op de door de Vereniging beheerde website.

Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens

U hebt het recht de Vereniging te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens (tenzij de Vereniging op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet gehouden is deze inzage te verschaffen) en om uw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. U dient zich bij een dergelijk verzoek te identificeren. Indien u wenst dat uw gegevens verwijderd worden, zal de Vereniging deze verwijdering doorgeven aan alle andere organisaties die de betreffende gegevens van de Vereniging hebben ontvangen.

Beveiliging persoonsgegevens

De Vereniging treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Minderjarigen

Indien u zich als minderjarige wenst te registreren dient u hiertoe expliciete toestemming van uw ouder of voogd te overleggen.

Links naar andere websites

De website kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de websites van de Vereniging. Andere websites kunnen hun eigen privacybeleid hanteren. De Vereniging raadt u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.

Wijziging van het privacy beleid

De Vereniging past haar privacybeleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de websites zal steeds de meest recente versie van ons Privacyverklaring worden opgenomen. de Vereniging raadt u dan ook aan de Privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal de Vereniging er alles aan doen u per e-mail en via de websites te informeren.

Contactgegevens

Indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of de Vereniging wilt verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen via onderstaande contactgegevens:

Verantwoordelijke: secretaris

E-mail: nordic@nttbnoord.nl

Telefoonnummer: 0511453059

Klacht over de verwerking van uw Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de AVG heeft u bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

NORDIC

Sponsors

Voor vragen of wil je meer weten over tafeltennisvereniging Nordic bel ons gerust.
0511-453059
Greetje Wietsma
0613468611
Bert Zeeman

Impressie

Bekijk alles
Nordic © 2015 - 2024
Privacyverklaring
Realisatie noorderinzicht.nl online marketing